ULTIMA ACTUALIZARE 20.02.2019

Acest site (împreună cu orice site(-uri) succesor(-oare) şi toate Serviciile (aşa cum sunt definite mai jos), “ WEBSITE-UL JAIME”) este operat de către SC LI&CRI EXCELENTA SRL].[ (“JAIME”, “noi”, “pe noi”şi”al nostru”). Oferim utilizatorilor WEBSITE-ULUI JAIME acces la conţinut şi servicii legate de noi şi produsele noastre, incluzând conţinut audiovizual, imagini, forumuri, text, date şi alt conţinut şi servicii similare (acest conţinut şi servicii, colectiv, “Serviciile”). Vă rugăm să citiţi aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare (“Contractul”) cu atenţie înainte de a utiliza WEBSITE-UL JAIME. Prin utilizarea WEBSITE-ULUI JAIME sunteţi de acord să fiţi obligat prin acest Contract. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile Contractului, vă rugăm să nu utilizaţi WEBSITE-UL JAIME. În plus, prin utilizarea WEBSITE-ULUI JAIME afirmaţi că aveţi vârsta legală pentru a încheia acest Contract, sau dacă nu o aveţi, că aţi obţinut consimţământul părinţilor sau tutorelui pentru a încheia acest Contract. Dacă nu aveţi vârsta legală pentru a încheia acest Contract şi nu aţi obţinut consimţământul părinţilor sau tutorelui pentru a încheia acest Contract, atunci nu puteţi utiliza WEBSITE-UL JAIME.

Ne rezervăm dreptul de a schimba acest Contract, în tot sau în parte, din timp în timp, la discreţia noastră exclusivă, şi de a vă înştiinţa despre asemenea schimbare prin orice mijloace rezonabile, incluzând fără limitare postarea proiectului revizuit al acestui Contract pe WEBSITE-UL JAIME. Puteţi stabili când a fost revizuit ultima oară acest Contract consultând legenda “ULTIMA ACTUALIZARE” de la începutul acestui Contract. Continuarea de către Dvs. a utilizării WEBSITE-ULUI JAIME după postarea schimbărilor la acest Contract va însemna că acceptaţi acele schimbări, cu condiţia că orice schimbare materială la acest Contract nu se va aplica retroactiv vreunei pretenţii sau litigiu între Dvs. şi noi în legătură cu acest Contract care a apărut înainte de data “ULTIMEI ACTUALIZĂRI” aplicabilă acelei versiuni a acestui Contract în care am inclus acea schimbare materială. Dacă nu sunteţi de acord cu orice schimbări făcute la acest Contract nu puteţi utiliza WEBSITE-UL JAIME. Putem în orice moment să modificăm sau încetăm întregul sau orice parte a WEBSITE-ULUI JAIME, să aplicăm, să modificăm sau să renunţăm la comisioane cerute pentru utilizarea WEBSITE-ULUI JAIME; sau să oferim oportunităţi unora dintre, sau tuturor utilizatorilor WEBSITE-ULUI JAIME, condiţionat de orice restricţii asupra exercitării de către noi a acestor drepturi conformlegii aplicabile.

1. Informaţii pe care le subscrieţi prin WEBSITE-UL JAIME

Subscrierea de informaţii de către Dvs. prin WEBSITE-UL JAIME este guvernată de Politica privind Datele Personale ale JAIME – www.jaime.ro. În măsura în care subscrieţi orice informaţii identificabile personal vreunei terţe părţi în legătură cu WEBSITE-UL JAIME (de exemplu, printr-o Aplicaţie a Terţilor, care este definită în Secţiunea 12 de mai jos), vă rugăm să reţineţi că (a) colectarea, utilizarea şi dezvăluirea acestor informaţii de către acea terţă parte va fi guvernată de propria sa politică privind datele personale, şi nu de Politica privind Datele Personale a JAIME, şi (b) nu suntem responsabili pentru practicile privind colectarea, utilizarea şi dezvăluirea informaţiilor ale acelei terţe părţi sau ale oricăror alte terţe părţi, incluzând fără limitare Reprezentanţii de Vânzări Independenţi AVON. Declaraţi şi garantaţi că orice informaţii pe care le furnizaţi în legătură cu utilizarea de către Dvs. a WEBSITE-ULUI JAIME sunt adevărate, exacte şi complete, şi că veţi întreţine şi actualiza aceste informaţii după cum este necesar, astfel încât aceste informaţii să rămână adevărate, exacte şi complete. DACĂ ALEGEŢI SĂ FACEŢI ORICARE DINTRE INFORMAŢIILE DVS. IDENTIFICABILE PERSONAL SAU ALTE INFORMAŢII DISPONIBILE PUBLIC PRIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU WEBSITE-UL JAIME, FACEŢI ACEASTA PE PROPRIUL DVS. RISC.

2. Înregistrare; Nume şi Parole de Utilizator

Vi se poate cere să vă înregistraţi pentru a accesa anumite zone sau elemente ale WEBSITE-ULUI JAIME, de exemplu pentru a accesa istoricul comenzilor dvs. Cu privire la orice asemenea înregistrare, nu puteţi folosi (iar noi putem refuza să vă acordăm) orice nume de utilizator sau adresă de e-mail care aparţine, sau este deja utilizată de către o altă persoană; care poate fi interpretată ca asumând identitatea unei alte persoane; care încalcă proprietatea intelectuală sau alte drepturi ale vreunei persoane; care este jignitoare; sau pe care o respingem din orice alt motiv la discreţia noastră exclusivă. Sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii oricărei parole pe care aţi putea-o utiliza pentru a accesa WEBSITE-UL JAIME, şi conveniţi să nu vă transferaţi parola sau numele de utilizator, sau să nu împrumutaţi sau în alt fel transferaţi utilizarea sau accesul Dvs. la WEBSITE-UL JAIME vreunei terţe părţi. Sunteţi pe deplin responsabil pentru toate interacţiunile cu WEBSITE-UL JAIME care se produc în legătură cu numele Dvs. de utilizator. Conveniţi să înştiinţaţi imediat JAIME despre orice utilizare neautorizată a parolei sau numelui Dvs. de utilizator sau orice altă încălcare a securităţii legată de contul Dvs., numele Dvs. de utilizator sau WEBSITE-UL JAIME , şi să vă asiguraţi că vă deconectaţi (“logout”) şi ieşiţi din contul Dvs. pentru WEBSITE-UL JAIME (dacă este cazul) la sfârşitul fiecărei sesiuni. Nu suntem răspunzători pentru vreo pierdere sau daună decurgând din neconformarea Dvs. cu oricare dintre obligaţiile de mai sus.

3. Reguli de conduită

Când utilizaţi WEBSITE-UL JAIME conveniţi să vă conformaţi tuturor legilor, regulilor şi regulamentelor aplicabile şi să respectaţi drepturile şi demnitatea altora. În plus, utilizarea de către Dvs. a WEBSITE-ULUI JAIME este condiţionată de conformarea Dvs. cu regulile de conduită prezentate în această Secţiune 4, iar neconformarea cu acest Contract şi/sau aceste reguli de conduită (incluzând fără limitare angajarea Dvs. repetată în încălcarea drepturilor de copyright prin sau în legătură cu WEBSITE-UL JAIME) poate avea ca urmare rezilierea accesului Dvs. la WEBSITE-UL JAIME conform Secţiunii 18 de mai jos.

Conveniţi să nu:

 1. Postaţi, transmiteţi, sau puneţi la dispoziţie în alt mod prin sau în legătură cu WEBSITE-UL JAIME:
 2. Orice informaţii sau materiale care sunt sau ar putea fi, sau a căror postare, transmitere sau utilizare este sau ar putea fi: (a) ameninţătoare, hărţuitoare, degradantă, încărcată de ură sau intimidantă; (b) defăimătoare sau calomnioasă; (c) frauduloasă ori delictuală; (d) obscenă, indecentă, pornografică sau altfel inacceptabilă; sau (e) protejată de drepturi de copyright, marcă comercială, secret comercial, drept de publicitate sau confidenţialitate sau orice alt drept brevetat, fără consimţământul explicit scris al proprietarului acelui drept.
 3. Orice material care ar da naştere unei răspunderi penale sau civile; care încurajează o conduită care constituie infracţiune; care promovează jocurile de noroc; sau care încurajează sau oferă informaţii de instruire despre activităţi ilegale sau activităţi ca “hacking”, “cracking” sau “phreaking”.
 4. Orice virus, vierme, cal troian, ou de Paşte, bombă cu efect întârziat, malware, spyware, sau alt cod, fişier sau program informatic dăunător sau invaziv sau care este destinat să deterioreze, deturneze, dezactiveze, interfereze cu, sau să perturbe funcţionarea, sau să monitorizeze utilizarea oricărui hardware, software sau echipament.
 5. Orice publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoţionale, “junk mail”, “spam”, “chain letter”, schemă piramidală (“pyramid scheme”) sau oportunitate de investire, sau orice altă formă de solicitare care nu este explicit aprobată de către JAIME în prealabil.
 6. Orice mesaje e-mail nesolicitate legate de JAIME către orice persoană fără cunoştinţa şi consimţământul prealabil al acesteia sau în alt fel încălcând vreo lege, regulă sau regulament.
 7. Orice informaţii identificabile personal ale unei alte persoane, fără consimţământul legal prealabil al acelei persoane.
 8. Orice informaţii materiale, nepublice, despre o societate comercială, fără autorizarea corespunzătoare de a face aceasta.
 9. Utilizaţi WEBSITE-UL JAIME în orice scop fraudulos ori ilegal.
 10. Utilizaţi orice funcţie de invitare de pe WEBSITE-UL JAIME pentru a invita vreo persoană să se alăture WEBSITE-ULUI JAIME dacă nu cunoaşteţi personal persoana invitată şi nu ştiţi că va fi de acord să primească invitaţia.
 11. Utilizaţi WEBSITE-UL JAIME pentru a defăima, abuza, hărţui, urmări, ameninţa, intimida (“bully”) sau în alt fel încălca drepturile legale ale altora, incluzând fără limitare drepturile altora la intimitate sau drepturile de publicitate, sau a recolta sau colecta informaţii despre utilizatori ai WEBSITE-ULUI JAIME.
 12. Asuma identitatea vreunei persoane sau entităţi, incluzând fără limitare orice angajat, agent sau alt reprezentant al AVON; inclusiv prin (a) indicarea în mod fals, sau declararea falsă în alt fel a afilierii Dvs. cu vreo persoană sau entitate în legătură cu WEBSITE-UL JAIME; sau (b) exprimarea sau sugerarea că noi aprobăm vreo declaraţie pe care o faceţi.
 13. Interfera cu, sau perturba funcţionarea WEBSITE-ULUI JAIME sau a serverelor sau reţelelor utilizate pentru a pune la dispoziţie WEBSITE-UL JAIME; sau încălca orice cerinţe, proceduri, politici sau regulamente ale acestor reţele.
 14. Restricţiona sau interzice utilizarea WEBSITE-ULUI JAIME de către vreo altă persoană (incluzând fără limitare atacarea prin hacking sau deformarea oricărei părţi din WEBSITE-UL JAIME).
 15. Utiliza WEBSITE-UL JAIME pentru (a) a face publicitate sau a oferi spre vânzare sau solicita spre cumpărare orice bunuri sau servicii în orice scop comercial, sau altfel a promova orice servicii, afaceri sau oportunităţi, sau (b) a solicita vizitatorilor sau utilizatorilor WEBSITE-ULUI JAIME să viziteze, să devină membri ai, să subscrie la, sau să se înregistreze pentru orice serviciu comercial online sau altă organizaţie; în fiecare caz, fără consimţământul explicit scris prealabil al JAIME, cu excepţia măsurii în care sunteţi un Reprezentant de Vânzări Independent AVON care a fost altfel autorizat, sau i s-a indicat de către JAIME să utilizeze WEBSITE-UL JAIME în asemenea scopuri.
 16. Reproduce, multiplica, copia, vinde, revinde, oferi link către, sau în alt fel exploata în orice scopuri comerciale, orice porţiune a, utilizarea sau accesul la WEBSITE-UL JAIME, cu excepţia măsurii în care sunteţi un Reprezentant de Vânzări Independent AVON care a fost altfel autorizat, sau i s-a indicat de către JAIME să utilizeze WEBSITE-UL JAIME în asemenea scopuri.
 17. Modifica, adapta, traduce, deconstrui, decompila sau dezasambla vreo porţiune a WEBSITE-ULUI JAIME, cu excepţia măsurii în care se permite în mod explicit de către legea aplicabilă.
 18. Îndepărta vreo notă privind drepturile de copyright, marcă comercială sau alte drepturi brevetate de pe WEBSITE-UL JAIMEsau din materiale provenind de pe WEBSITE-UL JAIME.
 19. Încadra sau oglindi vreo parte a WEBSITE-ULUI JAIME.
 20. Crea o bază de date prin descărcarea şi stocarea conţinutului WEBSITE-ULUI JAIME.
 21. Utiliza vreun robot, păianjen, aplicaţie de căutare/regăsire de site-uri sau alt dispozitiv manual sau automat pentru a regăsi, indexa, “rade”, “mina” sau în orice fel aduna conţinut de pe WEBSITE-UL JAIME sau reproduce sau ocoli structura de navigaţie sau prezentarea WEBSITE-ULUI JAIME fără consimţământul explicit scris prealabil al JAIME.
 22. Plasa un widget furnizat de către JAIME pe orice terţ website cu încălcarea politicilor care guvernează terţul website (inclusiv termenii de utilizare care guvernează acel website).

În plus, confirmaţi şi conveniţi că Dvs. (şi nu JAIME) sunteţi responsabil pentru obţinerea şi păstrarea tuturor mijloacelor de telecomunicaţii, broadband, şi hardware-ului informatic, echipamentului şi serviciilor necesare pentru a accesa şi utiliza WEBSITE-UL JAIME, şi pentru plata tuturor taxelor legate de acestea.